Ayurveda

Ayurveda betyder kunskap om livet.

Ayurveda är ca 5 000 år och utgår ifrån den gamla vediska traditionen i Indien. Med en holistisk syn på människan i en helhet där fokus ligger på en sund livsstil med bra rutiner, träning och mat.

Redan för flera tusen år sedan insåg man att ju mer onaturligt vi människor lever, desto sjukare kommer vi att bli. Att följa naturen gör dig frisk och ger dig ett långt liv.

Allt i livet handlar om balans, i oss, runtomkring oss och i universum för att vi ska må bra. Varje människa är enligt ayurveda unik med sin egen kombination av fem element.
Att förstå sin egen kombination gör att vi kan förstå vilka obalanser och sjukdomar som vi löper störst risk att drabbas av och hur vi kan förebygga och behandla dessa. Det hjälper oss även att se våra personliga drag och hur dom påverkar oss. Ett exempel på detta är hur vi reagerar olika på psykiskt och fysiskt på stress. Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet etc.

De obalanser och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av är i hög grad kopplade med vår kroppstyp. Vad som händer oss är ingen slump det finns en orsak och en verkan.

Detta betraktelsesätt ger ett holistiskt perspektiv på oss själva, på våra starka och svaga sidor. Vilket är ett effektivt verktyg för att balansera våra svagheter, utveckla våra möjligheter, vår förmåga, hälsa, vitalitet och vårt välbefinnande.

Läkande krafter agerar hela tiden i kroppen, om du hjälper kroppen på traven skapar du din egen hälsa. Om du tar hand om din hälsa kan du hålla dig frisk, pigg och vital till din sista dag. 

Ayurveda tror inte på normalvärden som ska passa för alla.                 


Universums 5 element luft, rymd, eld, vatten och jord

förgrenar sig i 3st energier som kallas doshor: vata, pitta och kapha

Vata

Vata består av elementen rymd och luft vilket gör den mycket lättpåverkad och rörlig. Vata är ansvarig för all rörelse i kroppen och sinnet, tex muskelrörelser, nervimpulser och tankeprocessen.  Grundtonen hos Vata är entusiastisk.

Pitta

Pitta består av elementen eld och vatten. Det innebär att dess främsta uppgifter är att skapa värme i kroppen.  Pitta doshan är ansvarig för matsmältningen och ämnesomsättningen. Grundtonen hos pitta är ordningsam.

Kapha

Kapha är uppbyggd av vatten och jordelementet. Kapha ansvarar för strukturella principer i kroppen och sinne. Kapha ger kroppen dess styrka och motstånd. Grundtonen hos Kapha är avslappnad.

Karaktäristiska drag för vatas kroppstyp

Smal, slank kroppsbyggnad, går inte upp i vikt, entusiastisk, energisk, fantasifull, idéspruta, lär sig nya saker men glömmer snabbt bort, ändrar beteende, oregelbunden hunger/matsmältning, ytlig sömn, lättväckt, tendens att oroa sig, bristande självförtroende, mörkrädd, osäker och litar inte alltid på sina känslor, ofta kobent eller hjulbent. Konstnärssjäl, frihetsälskare som gärna jobbar som frilansare.

Vata personer är ofta föränderliga och oförutsägbara, det gör att dom får oregelbundna vanor. Dom har en benägenhet att bli hyperaktiva och överentusiastiska.

Vid obalans agerar dom ofta impulsivt och planlöst. Dom kan känna sig spända, splittrade, nervösa och kan ha svårt att slappna av och dom har svårt att fatta beslut eller veta vad dom vill.

Deras stora anpassningsförmåga ger dem flexibilitet och obundenhet men det tenderar också att göra dem och deras liv lite kaotiskt utan gränser och rutiner. Vata personer har lätt att påbörja saker med stor entusiasm men har i allmänhet svårt att avsluta dem. 


Vata i Balans / Obalans

En person med balanserad vata är smittsamt entusiastisk, energisk, flexibel och snabb i tanke och handling. Vata kontrollerar det centrala nervsystemet, så psykiska och psykosomatiska åkommor kan ofta härleddas till vataobalans. Obalans i Vata kan uttrycka sig som rastlöshet, oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, förstoppning, torr hud, gaser, högt blodtryck, värk (oftast i huvud, rygg och leder). Muskelryckningar, menstruationsproblem, kronisk trötthet, svårt att ta beslut, tjocktarmsproblem, rastlös, splittrad, ofokuserad, glömsk, tryck över bröstet, känselbortfall, ångest, torrheten i kroppen ökar, hörsel och känsel blir känsliga mm

 Sjukdomar som vata kan leda till är ex. hypokondri, bipolär, ADHD, ADD, Autism, ätstörning ME, Epilepsi, Parkinson, MS, demens och alzheimer

Vanliga orsaker till Vata obalans
Överansträngning, pressande förhållanden, överstimulans, missbruk av alkohol, tobak eller droger, plötsliga förändringar i livet, oregelbundna vanor, sena kvällar, för lite sömn, för mycket sinnes intryck ifrån tv, video och dataspel.


Karaktäristiska drag för pittas kroppstyp

Medium kroppsbyggnad, företagsamma, gillar utmaningar, skarpt intellekt, stark hunger och matsmältning. Dom är goda talare, karismatiska, riktiga problemlösare, logiska, färgstarka, företagsamma, självsäkra, skarp blick, bra minne, gott omdöme, ambitiösa, beslutsamma, viljestarka, noggranna, ordningsamma, systematiska, dom planerar, organiserar, är bra retoriker, argumenterar för sin sak, exemplariska och övertygande. Dom har en enorm arbetskraft, plikttrogna och riktiga arbetsmyror. Pitta personer är effektiva och medvetna om sitt handlande.

Tendens till irritation, ilska speciellt under stress, ljus känslig hy, blont eller rött hår, ogillar alltför varmt väder.  Dom vet vad dom vill, är bestämda och tycker om makt. Dom har svårt att vara tysta, är hetlevradkontrollfreak, går till attack, försvar och dom är oftast ljuskänsliga. Ofta är dom tidsmedvetna och tycker inte om att slösa sin tid. Pitta personer har bestämda åsikter om det mesta och gillar att argumentera. Arbetar oftast som Polis eller företagsledare.

Pitta personer är ofta intensiva och tom frenetiska i sin läggning. Det är den inneboende värmen i pitta som ger dess brinnande energi och intensitet. Arbetsnarkomaner har ofta pitta konstitution.

 

Pitta i balans / obalans

En person med balanserad pitta har en varm personlighet är känslig omtänksam med utstrålning.


Personer med pitta obalans kan vara lite burdusa och upplevs kritiska. Dom kan lätt få hudproblem och har anlag för inflammationer. Svidande och brännande sensationer i mage hals ögon hud etc. är tecken på pitta obalans. Omättlig hunger är också ett tecken på obalans. Egotrippad, paranoid, intrigmakare, tappar greppet, fanatiker, ökad värme, överambitiös, arrogans, arbetsnarkoman, vinnarskalle, obehaglig vid intag av alkohol, våldsam, osympatisk, överlägsen, rädsla att ha fel,  ångestframkallning, går på ren vilja tills dom stupar, prestationsångest, hämndlysten, hetta, svider, inflammationer, eksem, blåsor, psoriasis, sura uppstötningar, Krohns, tarminflammation, magsår, okontrollerad hunger och törst, psykopatisk, maktbegär, migrän, brännande mens och överambitiös.

Vanliga orsaker till pitta obalans

Pressande förhållanden, relationer med förträngd ilska, frustration och förbittring. För stora krav ställda på sig själv och man driver sig själv och sin omgivning för hårt. Äter för starkt kryddad mat och vistas för mycket i sol och värme


Karaktäristiska drag för kaphas kroppstyp

Solid kraftig kroppsbyggnad tendens till överviktig. Stark och uthållig, jämn energinivå som sällan blir sjuk. 

Dom har en lugn personlighet, blir sällan arga. Tar långsamt till sig information men har gott minne, sover djupt, stadiga, tålmodiga, prestigelösa och sover gärna mycket. Lyckliga med det dom har, lojala, empatiska, omtänksamma, respektfulla och förlåtande som undviker konflikter.
Långsam matsmältning, låg hungernivå,  samlar på sig saker. Dom har en kraftig benstomme, tjockare underhudsfett, låg ämnesomsättning, gillar ej förändringar, vaknar långsamt, talar långsamt, beslutar långsamt, fattar långsamt, skyddar långsamt, gillar inte uppmärksamhet, trög i starten. Förverkligar sig själva. Jobbar oftast som rådgivare.
 
Personer med Kapha konstitution är ofta välbyggda med kraftiga muskler och kraftig benstomme. Kapha doshan är i sin natur långsam, vilket gör personer med dominerande inslag av Kapha är långsamma i sin aktivitet, de äter långsamt, talar långsamt, blir långsamt arga, eller upprymda, vaknar långsamt på morgonen, smälter maten långsamt. Kapha personer är utpräglade vane personer som ibland kan ha svårt att acceptera. Dom är mycket begåvade men dom delar inte sina talanger. Dom tar ofta tid på sig att ta beslut. Långsamheten kompenseras av den naturliga fallenhet för metodik och struktur,  vilket gör att energin aldrig spills på onödiga aktiviteter. Kapha i balans / obalans

En person med balanserad Kapha-konstitution är lugn, sympatisk, kärleksfull och förlåtande och skapar ett lugn omkring sig. Dom lugnar ner en stressfull atmosfär genom sin blotta närvaro.

 Kapha är den stabilaste doshan, vilket gör den mest motståndskraftig mot obalanser (sjukdomar)

 Obalans i Kapha kan det leda till viktökning, allergiska problem med slemhinnor, trög tänkt, viljelös, dvala, nedstämd, snål, girig, djup depression, molande känsla, bihålor, hösnuva, påverkade andningsorgan, astma, slem hosta, tungt att andas, uppblåst, diabetes typ2 och tryck över bröstet.

Obalans i Kapha leder ibland även till explosion av det som har lagrats, tröghet med en tyngdkänsla i kropp och sinne. Man bryr sig inte om något och man blir beroende av andra.

Vanliga orsaker till Kapha-obalans

Understimulans, allt för tung och fet mat speciellt på kvällen, Sover för mycket, speciellt på morgonen, långsamt över tid och sjukdom över tid.

 ”En av ayurvedas gamla texter säger att en klient som inte följer sina föreskrivna kost och livsstilsråd inte kommer att få någon bra effekt av sina mediciner medans en patient som följer råden exemplariskt inte behöver några mediciner alls.”